Egen ikon

Gå in på dina kodmallar. Leta upp avsnittet <title>

Under det klistrar du in denna länk:
<link rel="shortcut icon" href="HÄR KLISTRAR DU IN LÄNKEN TILL DIN BILD">
Spara, KLART
Sedan gör du så på alla kodmalls sidorna, inläggssida, kategorisida och arkivsida!

Ändra tilel på bloggen

Gå in i Kodmallen och leta upp avsnittet <title>
Där tar du bort det som står mellan "titlarna" och skriver in det du vill ha, tex Bloggdesign
SPARA, klart.
Gor sedan likadant på resterande kodmallar.